Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Canvis a la fase 2

Mobilitat i transport privat:
- Motocicletes, ciclomotors i vehicles de dues places: dues persones sense més requisit (fins ara calia casc integral o amb visera si no eren convivents). Es manté obligació d'ús de guants per conductor i passatger en cas de motocicletes i ciclomotors d'ús compartit
- Transports privats de fins a 9 places: tantes persones com places tingui el vehicles resideixen al mateix domicili; si no són convivents 2 persones per fila de seients amb la màxima distància possible entre ocupants (fins ara calia mascareta entre no convivents).
- Vehicles amb només una fila de seients: podran viatjar com a màxim 2 persones guardant la màxima distància possible (fins ara calia mascareta entre no convivents).
Transport públic:
- Transport públic de fins a 9 places: continua sent obligatori l’ús de mascaretes en el transport públic; podran viatjar 2 persones per cada fila i s’ha de garantir, en tot cas, la distància màxima possible entre els seus ocupants. En cas que tots els usuaris convisquin en el mateix domicili, podran viatjar 3 persones per cada fila.
- Resta de transport públic.
Continua sent obligatori l'ús de mascaretes en el transport públic.
Al transport públic regular i col·lectiu es podran ocupar tots els seients. Si el nivell d'ocupació ho permet, es procurarà la màxima separació entre els usuaris (fins ara la referència era 50% seients).
Navegació d'oci: 75 % de l'aforament, a excepció que convisquin juntes que es pot arribar al 100 %, però mai més de 10 persones.
Vols d'oci: grups de màxim 20 persones, inclòs el pilot.
Instal·lacions esportives cobertes: permet la pràctica d'esports per parelles (2x2) sense afectar a la limitació del 30% d'aforament.
Piscines esportives: permet la pràctica esportiva per dues persones sense afectar a la limitació del 30% d'aforament.
Lavabos, vestuaris, emprovadors, sales de lactància o similars públics (clients): una persona per a espais de fins a 4 m2, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència; per a lavabos de més de 4 m2  i amb més d'una cabina o urinari, 50% del nombre de cabines i urinaris
Activitats esportives, culturals o recreatives en espais naturals: autoritzades dins de la unitat territorial amb limitació de grups a 10 persones en fase 1 i 15 en fase 2

Sales d'exposicions, museus, monuments i equipaments culturals: suspeses fins que es superin totes les fases de desescalada totes les activitats a sales de col·lecció o exposició del museu que requereixin l'agrupament de persones al mateix espai, com poden ser visites guiades, xerrades al voltant d'una peça o similars.