Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eleccions agràries 2021

20201217103533154_0001.jpg

 

 

NOTA PER ALS AJUNTAMENTS DE CATALUNYA EN RELACIÓ AMB LES ELECCIONS AGRÀRIES 2021

 

En compliment de la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries, i del Decret llei 32/2020, de 22 de setembre, està previst celebrar les eleccions agràries a finals del primer trimestre de 2021. Pròximament us n’informarem de la data concreta.

 

En el context de la pandèmia de la COVID-19, s’introdueixen els canvis següents respecte de les convocatòries anteriors:

- L’única manera d’exercir el vot en aquestes eleccions és electrònicament.

- Per assessorar en l’operació de votació electrònica, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) habilitarà, a les seves seus i altres llocs a determinar, uns 200 punts d’acompanyament gestionats per personal funcionari propi. Si ens cal disposar de locals per a aquesta operativa o d’espais per a propaganda electoral i per a actes de campanya, segons les peticions de les organitzacions professionals agràries que es presentin, us contactarem pròximament. Mitjançant l’Edicte d’11 de desembre de 2020, pel qual se sotmet a exposició pública el cens electoral de les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries (DOGC 8295, de 15.12.2020, pàg. 227), es publica el cens electoral, que es pot consultar a la pàgina web del DARP; vegeu els enllaços al final del document.

- S’han anonimitzat les dades del cens segons la normativa vigent.

- La consulta als diversos censos s’ha de fer via telemàtica a l’adreça abans indicada. Si rebeu consultes per a comprovació, solament cal revisar els fitxers de persones físiques i jurídiques, ordenats per comarca, municipi i alfabètic de primer cognom (físiques) o de raó social (jurídiques).

- Les al·legacions a aquest primer cens es poden presentar entre els dies 16 de desembre de 2020 i 15 de gener de 2021 mitjançant tràmit telemàtic en tots els casos. Els formularis es poden obtenir a la web del DARP.

 

Atès que el vot és electrònic, no caldrà:

- Constituir meses electorals.

- Designar les persones titulars i suplents de les meses ni operativa per comunicar-ho personalment.

- Repartir ni custodiar urnes, paperetes ni sobres de votació.

 

A continuació, teniu els enllaços a la documentació d’interès:

- Edicte d’11 de desembre de 2020, de publicació del cens:

 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=888953&versionId=1827089&language=ca_ES

 

- Pàgina web de les eleccions agràries de 2021:

 

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/eleccions-agraries.

 

Totes les consultes sobre les eleccions agràries de 2021, les podeu adreçar al correu electrònic oficinacens.agricultura@gencat.cat.

 

Barcelona, 16 de desembre de 2021