Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Institut Català de les Dones - Difusió

Els darrers dies l’Institut Català de les Dones ha posat a disposició diverses eines per a facilitar l’atenció i suport a les dones víctimes de violència masclistes.

 S’ha reforçat la Línia 900 900 120, amb un increment en hores d’atenció de professionals i un nou servei de WhatsApp que facilita l'accés a les dones que poden estar convivint amb l'agressor i tenen dificultats per a fer trucades. En el següent link trobareu informació sobre aquesta ampliació del servei i també informació sobre l'increment de trucades que s'ha produït a la Línia 900 durant els dies de confinament.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383635/900900120-facilita-linia-whatsapp-garantir-atencio-dones-situacio-violencia-masclista-durant-confinament

 S’ha creat la campanya Establiment segur contra la violència masclista, que interpel·la l'entorn per donar suport a les dones que puguin estar vivint situacions de violència masclista i necessitin que algú truqui per elles al recurs corresponent (Línia 900 per a qualsevol consulta i 112 en cas d'emergència). Al següent link trobareu més detalls de la campanya i els materials que hem posat a disposició.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383635/900900120-facilita-linia-whatsapp-garantir-atencio-dones-situacio-violencia-masclista-durant-confinament

 S’ha habilitat un espai específic al nostre web sobre els serveis d’atenció a dones víctimes de violència masclista durant el període de confinament gestionats per tots els Departaments de la Generalitat i per altres institucions públiques en estat de confinament, incloent informacions del Departament de la Presidència, el Departament de Treball, Afers Socials i Família, el Departament d’Interior, el Departament de Justícia, les dades d’atenció i horaris dels serveis d’informació i atenció a dones (SIADs) i els serveis d’intervenció especialitzada (SIEs), i la informació dels serveis de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu aquest espai web al següent enllaç, on trobareu sempre la informació actualitzada.

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/serveis-en-lestat-de-confinament/